Това е ДПС, Движение за права и свободи Варна

Независима обществено – политическа организация, създадена за обединението на всички български граждани

ЗА ДПС ВАРНА
Движението за права и свободи, още от създаването си (4 януари 1990 г.), е значим фактор в политическия живот на Република България. Неизменен участник във всички мандати на Народното събрание, ДПС винаги е ориентирано към политическия център, а като политическа идентичност се определя като либерално-демократична партия. ДПС е първата българска либерална партия – пълноправен член на Европейската либерална демократична и реформистка партия (ELDR), а от 28.10.2003 - и на Либералния интернационал. От тези позиции ДПС ще продължи активното сътрудничество с международните либерални структури, като наред с това ще води политика на разширяване на либералната ниша в политическото пространство на страната.

ДПС – вече 16 години – се ръководи от основните либерални ценности за отстояване на правата и свободите на личността и защитата на малцинствата въз основа на европейските принципи на функциониране на гражданското общество. Благодарение на нашата безусловна ориентация към либералната ценностна система, в България работи уникален за Балканите и Европа модел на толерантността. Същността му е в балансирането на принципите за интеграция на малцинствата във всички сфери на социалния, икономическия и културния живот на страната с принципите за запазване и развитие на тяхната етно-религиозна идентичност. Той дава основа за алтернативно развитие на Балканския регион в контекста на евро-атлантическата интеграция и икономическата глобализация на света.

Следва обаче да се подчертае, че ДПС не възприема етническия модел като статичен продукт или като еднократно приключен акт, а като феномен в развитие, което налага неговото разширяване, задълбочаване и обогатяване. Това е процес, който налага толерантността като основополагащ факт на всяко ниво - както в междуличностните, така и в обществените отношения, включително и в политическия живот на страната. Визират се нов тип социални отношения, определяни от диалогичност, взаимно разбиране, подпомагане и сътрудничество в името на общите цели на страната ни.

В това число и в разбирането за другостта като условие за проявяване и запазване на нашата идентичност. Подобна визия следва да се прилага в отношението ни към всяка народност, за да бъде уважена и зачетена нашата национална идентичност в контекста на реалното членство в Европейския съюз.

Решения

Публикувани и съгласувани решения на Движението за права и свободи...

Прочети още

Членство

Заявление за членство - контакти за информация и формуляри за кандидатстване ...

Прочети още

Устав

Устав, правила и програмна декларация на Движението за права и свободи...

Прочети още

За нас

Информация за структура, възгледи, визия и политически насоки на ДПС Варна ...

Прочети още