Контактна информация

Моля свържете се с нас за всякаква информация относно ДПС

Уебсайта на ДПС Варна Ви дава възможност за пряк контакт и по-добра комуникация с ръководството на местната организация. Можете да контактувате с нас по всяко време. Очакваме Вашите въпроси, мнения и предложения. Сайта предлага възможности за контакти, съобщения, публикации, новини и реклама. Оценяваме Вашето съдействие относно събитията в нашият район, град Варна както и в страната и сме готови да публикуваме Ваши репортажи, преживявания и мнения. Моля свържете се с нас за по-вече информация.

Ние сме тук

Адрес

ул. Дрин 1
гр. Варна 9000 България

Телефон: +359-(0)52-621110